Dünyanın ilk yapı malzemesi olan ahşap, yerini ve güvenilirliğini asırlardır korumaktadır. Tabiat ananın bize sunduğu en değerli ve en eşsiz malzeme niteliği taşıyan ahşap, günümüzde tekrar gün yüzüne çıkmayı başarmıştır. Ahşabın faydaları, güzelliği, doğal izolasyonu, sağlıklı ve uzun ömürlü oluşu ve en önemlisi depreme dayanıklı oluşu gelişmiş ülkelerin tercih etme sebeplerindendir. Ayrıca ülkemizde de son yıllara oranla ahşap kullanımında artış gözlemlenmiştir.

   Diğer yapı malzemelerine göre, depreme karşı önemli avantajları olan ahşap yapı, depremde daha güvenli yapı sistemlerindendir. Ahşabın bileşenleri dayanıklı, birleştirilmesi ve yalıtımı kolaydır. Ahşap yapı iskeletinde çok sayıda eleman ve çivili birleşme yeri olduğundan kuvvetleri absorbe eden çok miktarda yük kolu bulunmaktadır. Ahşap yapılarda kullanılan bağlantılı birleşme yerleri depremin enerjisini dağıtmak için elverişlidir. Türkiye’de ahşap taşıyıcı sistemler yaklaşık 40-50 yıl öncesine kadar yaygın bir şekilde inşa edilmesine rağmen, betonarme yapım tekniğinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle ahşap yapıdan uzaklaşılmıştır. Geçmişte deprem felaketleri nedeniyle pek çok can ve mal kayıpları yaşamamak için ahşap yapılara yeniden yönelmemiz gerekmektedir. Ahşabın depreme karşı dirençli olmasını sağlayan diğer bir özelliği ise hafif fakat güçlü olmasıdır. Deprem esnasında meydana gelen zemin hareketleri diğer yapılardaki gibi ahşap yapıda büyük bir enerji oluşturmamaktadır. Ayrıca ahşap yapı yığma ve betonarmeye göre doğal şekilde daha sünek  oldukları bilinmektedir. Süneklik diye isimlendirilen kavram, yapının çökmeden akabilme ve şekil değiştirebilme kabiliyetidir. Depremin ani şekilde oluşturduğu yüklere karşı binalarda eğilebilirlik ve bükülebilirlik aranan bir özelliktir. Böylece ahşabın depreme olan dayanıklılığı, esnekliği ve hafifliği yığma ve betonarmeye oranla daha dirençli olması kanıtlanmaktadır.

   Bir binanın depremde yıkılma sebebi, deprem dalgasının tersi yönünde hareket etmesidir. Bu yüzden taşıyıcı kolonlar bu güçlü dalgalara dayanamayıp yıkılmaktadır. Ahşap yapılar ise, esneklikleri sayesinde bu yapılarla aynı yönde hareket edebildikleri için depreme karşı yüksek dirence sahiptir. Bir başka önemli bilgi ise, betonarme ahşaba göre 5 kat, çelik ise 13 kat fazla ağırlığa sahiptir. Bu nedenle ölüm riski de fazladır. Halbuki aynı ağırlıktaki beton ve çeliğe göre ahşap, daha fazla yük taşımaktadır.

Muhteşem Ağaç Evler

Bize ulaşarak sizde kendinize en uygun evi seçebilirsiniz.
WhatsApp WhatsApp iletişim