Eski çağlardan bu yana yapı üretiminde çeşitli biçimlerde kullanım alanı bulunan ahşap, fiziksel, biyolojik ve mekanik özellikleriyle günümüz yapı malzemeleri arasında yerini korumaktadır. Doğal ve organik bir yapısı bulunan ahşap, yapı üretiminde, binaların taşıyıcı sistem kurgusunda ve mobilya vb. ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

   Ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli ve heterojen bir dokuya sahip olan organik esaslı bir yapı malzemesidir. Ahşabın ham maddesi ağaçlardır. Ahşap, doğal bir yapı malzemesi olması nedeniyle doğaya uyumlu, geri dönüşümü olan, çevre kirliliği oluşturmayan, enerji tasarrufu sağlayan ve en önemlisi de insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmadığı bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde konutlarda ahşabın en çok kullanılan strüktür malzemesi olduğu bilinmektedir. Konutlara dışarıdan sıva işlemi yapıldığı için ilk bakışta ahşap anlaşılmamaktadır. Ahşabın gelişmiş ülkelerde kullanımı fazla olması nedeniyle ormanları yok ettiği düşüncesi yanlıştır. Aksine gelişmiş ülkelerdeki ormandaki ağaç sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir.

    Ahşap yapılar, geri dönüşümü sayesinde sökülüp tekrar kullanılabilir ve sistem içindeki parçaları değiştirilme özelliğine sahiptir. Sökülme sırasında oluşulabilecek kayığların önlenmesi, tasarımın bu doğrultuda yapılmasına bağlı olmaktadır. Betonarme sistemlerin ise sökülmesi ve yeniden kullanılması değil yıkılması söz konusudur. Ayrıca ahşap sistemler onarım, takviye, plan ve hacim değişiklikleri için uygundur. Kullanım süreci içinde fiziksel ve işlevsel nedenlerle eskimenin oluştuğu ve taşıma gücünün yetersiz hale geldiği elemanların veya taşıyıcı sistem bütününün onarım ve takviyesi ile mimkündür.Ahşap sayılamayacak kadar çok özellikleri doğal olması sayesinde günümüzdeki yapı teknolojilerine meydan okuyabilecek niteliktedir.

Muhteşem Ağaç Evler

Bize ulaşarak sizde kendinize en uygun evi seçebilirsiniz.
WhatsApp WhatsApp iletişim