Yarı ahşap ev

Tamamen ustalık ve işçilik gerektiren yarı ahşap sistem evlerimiz diğer yapı sistemlerinden farklı ve sağlam kalıcı yapılardır. Türkiyede şehirlerde kasabalarda köylerde örnekleri çok bulunan sistem modern yapı malzemeleriyle ve yapı teknikleriyle yapılır.

YARI AHŞAP İSKELET SİSTEM VE SİSTEMİ OLUŞTURAN ELEMANLAR
Yarı ahşap iskelet sistem bir iskelet sistemidir. Ahşap iskelet (karkas), tek boyutlu ahşap bileşenlerin taşıyıcılık görevini üstlendiği, dikmeler arasında kalan boşluklar camyünü taşyünü tuğla, betopan fibercement gibi bir bileşenle doldurulduğu sistemlerdir. Taşıyıcı yüzeyleri çıplak bırakılır, isteğe göre çeşitli kaplama malzemeleriyle kaplanarak sistem oluşumu tamamlanır. Yığma sistemlere göre ahşabın daha ekonomik olarak kullanıldığı sistemlerdir
Ana elemanlar, taşıyıcı sistemi oluşturan ve stabiliteyi sağlayan elemanlardır. Bu grup altında taban ve başlık kirişleri, dikmeler ve diyagonaller yer almaktadır. Yardımcı elemanlar da taşıyıcı olmayan elemanlardır. Bunlar, ana destek elemanları duvar ve döşeme kaplamaları, çatı örtüsü kaplamaları, pencere ve kapı gibi elemanlardır

yarı ahşap İskelet Sistemi Oluşturan Elemanlar
yarı ahşap çerçeveli yapı üretiminin temel olarak birçok farklı yapım yöntemi vardır. Bu farklı yöntemlerin hepsi, yük taşıyan elemanlarının ve bağlantı şekillerinin düzenlenmesinde değişiklik gösterir. İskelet (çerçeve) yapım yöntemleri yatay ve dikey elemanların düzenlenmesine göre; dikme ve kiriş çerçeve (tek ve iki katlı), düğüm kiriş çerçeve, kaburga çerçeve (balon ve platform çerçeve), çift kiriş çerçeve ve ayrık dikme çerçeve olmak üzere çeşitli görsel seçeneklerle yapılır
• Taşıyıcı Bölümü • Dolgu Bölümü • Kaplama Bölümü
Taşıyıcı Bölümü
Taşıyıcı bölümü yarı ahşap iskelet sistemini meydana getiren ana bölümdür. Bütün ahşap iskelet sistemler, yığma yapı temellerine veya bodrum katının taşıyıcı duvarlarına otururlar. Temel ya da bodrum duvarı hatılları üzerine ‘alt taban’ adı verilen ve eklemler yapılması için genellikle iki parçadan oluşan bir eleman ankre edilir. Payandalı sistemde ‘dikme’ adı verilen 8/12, 10/12, 10/14 cm boyutlarında ahşap düşey elamanlar, yaklaşık 0.80 ila 1.00m ara ile alt tabanın üstüne değişik biçimlerde geçmelerle yerleştirilir. Dikmelerle birlikte payanda adlı elemanlar, alt ve üst başlıklar ve iki dikme arasına yerleştirilir. payandaların yerine, bütün kare biçimli ‘çapraz’ adı verilen köşegenlerle üçgenlere bölünerek duvar stabil hale getirilir.
Taşıyıcı kısmı şu elemanlarından oluşmaktadır
• En fazla 1.5 m ara ile konulacak dikmeler, • Dikmelerin altına konulacak taban kirişleri, • Dikmelerin üstüne konulacak başlık kirişleri, • Dikmeleri duvar boyunca birbirine bağlayarak taban ve başlık kirişleri ile birlikte duvarda dikdörtgen gözler oluşturan yatay ara kirişler, • Oluşturulan dikdörtgen gözleri üçgen gözlere bölen çaprazlardan oluşur.
• Dikmeler yada diyagoneller tek parça olacak ve taban kirişi ile başlık kirişine geçmeli olarak birleştirilecek ve kavela çivi ile birleştirilir.
• Bodrumlu veya bodrumsuz tek katlı binalar ile zemin katı kagir olan binaların üst kat tavan ve başlık kirişleri, dikmeler ve çaprazları en az 13×13 cm, diğer elemanları da en az 5×10 cm kesitinde olacaktır. İki katlı ahşap iskelet binaların zemin kat tavan ve başlık kirişleri, dikmeleri ve diyagonalleri en az 13×13 cm, diğer elemanları da en az 6×12 cm kesitinde olacaktır.
• Bina köşelerinde en az 1.50 m’lik iki boşluk arasında 0.75 m’lik ahşap taşıyıcı iskeletli dolu kısımlar bırakılmalır
Dolgu Bölümü
yarı ahşap evler buna göre göre Ahşap taşıyıcı duvarlarda oluşturulan boşluklar camyünü taşyünü, veya diğer uygun izolasyon malzemeleri ile doldurulmaktadır Taşıyıcı olmayan bu elamanların amacı; ana elemanları desteklemek, duvarları kaplamak, çatı örtüsünü taşımak, pencere, kapı gibi elemanları tespit edebilmektir.. kaplama malzemesi olarak ahşap, alçı levha ve polimer bağlayıcılı ahşap yonga levha (O.S.B.) kullanılmaktadır.
Kaplama Bölümü Dikmeler arasında kalan boşluklar camyünü veya taşyünü eps osb gibi bir bileşenle doldurulduktan sonra üzerine dış cephe kaplama yapılabilir dışa bakan yüzeyleri fibercemet ahşap kaplanarak dış etkenlere karşı istenen yalıtım ve koruma sağlanmaktadırMuhteşem Ağaç Evler

Bize ulaşarak sizde kendinize en uygun evi seçebilirsiniz.
WhatsApp WhatsApp iletişim